...

Obsługa klienta

Wcześniejsze decyzje o tym, czy inwestować w doświadczenia klientów, przekształciły się w dwa różne światopoglądy: tych, którzy koncentrują się na przeszłości i tych, którzy koncentrują się na przyszłości. Na przykład 26% firm głównego nurtu stwierdziło, że obawia się recesji, podczas gdy 27% wiodących firm bardziej troszczy się o przyciąganie i zatrzymywanie talentów cyfrowych. Zgodnie z tym trendem, 36% firm na czele doświadczenia klienta powiedział, że przekroczyła swój główny cel biznesowy o znaczną marżę, w porównaniu z tylko 12% firm głównego nurtu. Podstawą doświadczenia klienta jest dziś spojrzenie w przyszłość i tworzenie atrakcyjnych treści. Sprawdź, jak nasi marketerzy planują swoją inteligencję treści.

#zaangażowanie klientów

Obsługa klienta skoncentrowana na człowieku

Według American Express siedmiu na 10 konsumentów w USA twierdzi, że wydało więcej pieniędzy na współpracę z firmą, która zapewnia doskonałe usługi. Doskonała obsługa klienta to jednak coś więcej niż odpowiedź e-mailowa lub telefon.

...czytaj dalej

Zapisz się do newslettera

Otrzymaj pakiet inspiracji, porad dotyczących projektowania i solidną porcję wiedzy marketingowej potrzebną dla rozwoju Twojej organizacji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.