...

Obsługa klienta skoncentrowana na człowieku

Według American Express siedmiu na 10 konsumentów w USA twierdzi, że wydało więcej pieniędzy na współpracę z firmą, która zapewnia doskonałe usługi. Doskonała obsługa klienta to jednak coś więcej niż odpowiedź e-mailowa lub telefon.

Zapisz się do newslettera

Otrzymaj pakiet inspiracji, porad dotyczących projektowania i solidną porcję wiedzy marketingowej potrzebną dla rozwoju Twojej organizacji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.